There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Snezana Pajovic

Prof. dr Snežana Pajović, naučni savetnik
Direktor Instituta za nuklearne nauke "Vinča" - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju – Univerzitet u Beogradu

telefon: +381 11 3408 104
email: pajovic@vin.bg.ac.rs

Goran Živković

Dr Vesna Lazić, naučni savetnik
pomoćnik direktora za tehnološki razvoj

email: vesna.lazic@vin.bg.ac.rs

Miroslav Adžić

Dr Miroslav Adžić, naučni savetnik
pomoćnik direktora za nauku

email: miraz@vin.bg.ac.rs

Slavko Dimović

Dr Slavko Dimović, naučni savetnik
pomoćnik direktora za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost

email: sdimovic@vin.bg.ac.rs