There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Snezana Pajovic slika 225x300

Prof. dr Snežana Pajović, naučni savetnik
Direktor Instituta za nuklearne nauke "Vinča" - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju – Univerzitet u Beogradu

telefon: +381 11 3408 104
email: pajovic@vin.bg.ac.rs

 

Srdjan 225x300

Dr Goran Živković, viši naučni saradnik 
pomoćnik direktora za tehnološki razvoj u oblasti tehnološkog razvoja

email: goran.zivkovic@vin.bg.ac.rs

 

Miroslav 2

Dr Miroslav Adžić, naučni savetnik 
pomoćnik direktora za nauku

email: miraz@vin.bg.ac.rs

 

s.dimovic

Dr Slavko Dimović, viši naučni saradnik 
pomoćnik direktora za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost

email: sdimovic@vin.bg.ac.rs