Institut za nuklearne nauke Vinča
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju
Osnovan 1948. godine
kao naučni centar za istraživanje najsavremenijih tema u osnovnim prirodnim naukama - fizici, hemiji i biologiji
Danas je Vinča multidisciplinarni naučni institut
koji pokriva veliki broj naučnih i tehničko-tehnoloških disciplina
Danas je u Institutu zaposleno preko 300 doktora nauka i preko 200 doktoranada
koji rade na preko stotinu nacionalnih i međunarodnih projekata kao i u međunarodnim naučnoistraživačkim kolaboracijama u kojima je Republika Srbija član

NEWS

|all news
dubna1
dubna2
Održan dvadeseti međunarodni trening program JEMS-20

U periodu 14.-18. februara 2022. godine u Objedinjenom institutu za nauklearna istraživanja (OINI) u Dubni (Rusija) održan je dvadeseti međunarodni trening program JEMS-20 (JINR Expertise for Member States and Partner Countries) na kome je učestvovala i delegacija iz Srbije. Članovi delegacije iskoristili su boravak da se upoznaju sa laboratorijama OINI, programima aktuelnih istraživanja i da ostvare direktne kontakte sa rukovodiocima laboratorija i istraživačkih grupa koji su od posebnog interesa za uspostavljanje saradnje. Direktorka našeg instituta Snežana Pajović je posebnu pažnju poklonila Laboratoriji za radijacionu biologiju koja je od posebnog interesa za proširivanje već dobro razvijene saradnje između OINI i Vinče.

FEATURED

izdvajamo1
The Research Instruments
 

the list of research instruments

find more

izdvajamo2
Projects with Industry
 

Services and acreditation

find more

izdvajamo3
Science
 

The list of resarch projects

find more

vincin horizont nagrada
Call VINCA'S HORIZON
 

Programme for Research and Technological Development
"Improving the Research Potential of Vinca Institute"

find more