There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

telefon: 011 - 744 0244; 011 - 630 8427; 011 - 3408696
e-mail: cmv160@vinca.rs
website centra: www.vin.bg.ac.rs/160

Za zakazivanje i sve informacije u vezi ispitivanja/kontrolisanja vozila kontaktirajte nas na: 
telefon:
064/8505136
e-mail: office.160@vinca.rs

Ispitivanje pojedinačno prepravljenih motornih i priključnih vozila

 • Mopedi, motocikli i tricikli
 • Četvorocikli
 • Putnička vozila
 • Autobusi
 • Teretna vozila
 • Priključna vozila
 • Priključna vozila traktora
 • Traktori
 • Specijalna vozila
 • Ugradnja vučnog uređaja
 • Vozila sa novougrađenom opremom TNG
 • Periodični pregled-Vozila koja za pogon koriste TNG
 • Vozila sa novougrađenom opremom KPG
 • Periodični pregled-Vozila koja za pogon koriste KPG
 • Ispitivanje "BUGGY" vozila
 • Ostala vozila
 • Ispitivanje vozila kod kojih je premešten, sistem za upravljanje

Ispitivanje vozila pema zahtevima ADR-A

 • Kontrolisanje vozila za transport opasnog tereta i izdavanje ADR sertifikata
 • Inicijalno, periodično, međukontrolisanje i vanredno kontrolisanje cisterni i pokretne opreme pod pritiskom u drumskom saobraćaju
 • Ispitivanje hermetičnosti rezervoara-cisterne
 • Ispitivanje nepropustljivosti rezervoara-cisterne
 • Merenje debljine zida rezervoara-cisterne
 • Kontrolni proračun rezervoara-cisterne
 • Kontrolisanje opreme
 • Unutrašnji pregled
 • Provera zahteva za kočni sistem prema ADR propisima


Ispitivanje pojedinačno proizvedenih vozila, samogradnja vozila

 • Putnička vozila
 • Teretna vozila
 • Priključna vozila
 • Specijalna vozila
 • Ostale kategorije vozila osim gore navedenih


Kontrolisanje saobraznosti novih vozila

 • Ostale usluge
 • Rude za vuču
 • Kontrola svetlosne propstljivosti stakala
 • Kontrolisanje vozila koja se uvoze kao upotrebljavana

 

Zainteresovani ste za neku od gore navedenih usluga?
Kontaktirajte nas: Centar za motore i vozila