Koordinator: dr Miroslav Dramićanin, NSV

Zamenici koordinatora: dr Sanja Vranješ-Đurić, NSV i dr Ivana Cvijović-Alagić, NSV

Programski savet je savetodavno telo direktora Instituta „Vinča“, koje radi na uobličavanju Programa rada u tekućoj godini, kao i formiranju Programa rada Instituta u narednih deset godina.
U informacijama o koordinatorima programa istraživanja i rukovodiocima tema istraživanja istraživači mogu videti dužnosti, obaveze i odgovornosti koordinatora programa i rukovodilaca tema.

 

Koordinatori programa:
PROGRAM 1. NOVI MATERIJALI I NANO NAUKE – dr Branko Matović, NSV i dr Dragana Marinković, NSV
PROGRAM 2. ŽIVOTNA SREDINA I ZDRAVLjE - dr Snežana Dragović, NSV i dr Maja Živković, NSV
PROGRAM 3. ENERGIJA I ENERGETSKA EFIKASNOSTT – dr Srđan Belošević, NSV i dr Dejan Cvetinović, VNS
PROGRAM 4. NUKLEARNA, FIZIKA ČESTICA I TEORIJA GRAVITACIJE – dr Jovan Milošević, NSV i dr Miloš Đorđević, NSV
PROGRAM 5. NUKLEARNE I AKCELERATORSKE TEHNOLOGIJE – dr Sanja Vranješ-Đurić, NSV i dr Zoran Jovanović, NSV

 

1. INFORMACIJA O DUŽNOSTIMA KOORDINATORA PROGRAMA ISTRAŽIVANJA U 2020. GODINI

2. INFORMACIJA O DUŽNOSTIMA RUKOVODILACA TEMA 2020. GODINI

 

INSTITUT IZVEŠTAJ 2011-19 Prilog I

POSLOVNIK O RADU PROGRAMSKOG SAVETA