Predsedništvo

dr Marija Janković, viši naučni saradnik, predsednik
dr Nikola Novaković, viši naučni saradnik, zamenik predsednika
dr Milan Obradović, viši naučni saradnik, sekretar

Kontakt 

Tehnički sekretarijat 011 - 3408 022 (lok. 1022), sekretar.nv@vin.bg.ac.rs

Radna tela

Komisija za praćenje liste kompetentnosti,
Komisija za izbor u zvanja,
Komisija za obrazovnu delatnost,
Komisija za normativnu delatnost,
Komisija za naučnu tribinu,
Komisija za pronalaske i tehnička rešenja,
Komisija za nagrade i priznanja,
Izdavački savet,
Savet korisnika biblioteke,
Komisija za međunarodnu saradnju,
Komisija za popularizaciju naučnog rada Instituta.

 

Naučni savetnici

1. Miodrag Mitrić
2. Branko Matović
3. Esma Isenović
4. Milena Marinović-Cincović
5. Ljupčo Hadžievski
6. Biljana Todorović Marković
7. Dragana Todorović
8. Duško Borka
9. Mirjana Čomor
10. Edin Suljovrujić
11. Vesna Vodnik
12. Jasmina Grbović Novaković
13. Milutin Stepić
14. Aleksandra Stanković
15. Maja Živković
16. Ivana Radisavljević
17. Jelena Savović
18. Aleksandra Radosavljević
19. Milovan Stoiljković
20. Suzana Petrović
21. Vesna Maksimović
22. Srđan Belošević
23. Dragana Filipović
24. Jelena Belošević-Čavor
25. Ivana Smičiklas

 

Viši naučni saradnici

1. Gordana Pantelić
2. Nikola Novaković
3. Marija Janković
4. Goran Gligorić
5. Miroslav Adžić
6. Mila Pandurović
7. Aleksandar Erić
8. Nadica Abazović
9. Milada Pezo
10. Aleksandar Devečerski
11. Dušan Milivojević
12. Nataša Jović Orsini
13. Andreja Leskovac
14. Dušan Bučevac
15. Sandra Petrović
16. Milan Obradović
17. Bojan Janković
18. Mirjana Novaković
19. Ivana Cvijović Alagić
20. Ljiljana Kljajević
21. Mihajlo Jović
22. Marija Šljivić Ivanović
23. Miloš Momčilović
24. Nenad Crnomarković
25. Katarina Batalović

 

Naučni saradnici

1. Vesna Borka Jovanović
2. Jelena Krneta Nikolić
3. Igor Čeliković
4. Milić Erić
5. Miloš Nenadović
6. Nataša Mitrović
7. Valentin Ivanovski
8. Dejan Miličević
9. Nenad Lazarov
10. Dragana Nikolić
11. Sanja Govedarević Milošević
12. Maja Krstić
13. Jelena Zagorac
14. Aleksandar Maksić
15. Milena Rosić
16. Rastko Jovanović
17. Vladimir Dodevski
18. Sonja Jovanović
19. Marija Perović
20. Jelena Potočnik