Predsedništvo

dr Marija Janković, viši naučni saradnik, predsednik

dr Tatjana Agatonović Jovin, naučni saradnik, zamenik predsednika

dr Jelena Krneta Nikolić, viši naučni saradnik, sekretar

Kontakt 

Tehnički sekretarijat 011 - 3408 022 (lok. 1022), sekretar.nv@vin.bg.ac.rs

Radna tela

Komisija za praćenje liste kompetentnosti,
Komisija za izbor u zvanja,
Komisija za obrazovnu delatnost,
Komisija za normativnu delatnost,
Komisija za naučnu tribinu,
Komisija za pronalaske i tehnička rešenja,
Komisija za nagrade i priznanja,
Izdavački savet,
Savet korisnika biblioteke,
Komisija za međunarodnu saradnju,
Komisija za popularizaciju naučnog rada Instituta,
Komisija za naučnoistraživački plan i program. 

Naučni savetnici 

1.   Miroslav Dramićanin
2.   Ivanka Božović Jelisavčić
3.   Jovan Nedeljković
4.   Milena Marinović-Cincović
5.   Esma Isenović
6.   Mirjana Čomor
7.   Jasmina Grbović Novaković
8.   Željka Antić
9.   Vesna Vodnik
10. Dragana Marinković
11. Ivana Smičiklas
12. Snežana Dragović
13. Milutin Stepić
14. Jelena Belošević Čavor
15. Marijana Petković
16. Tatjana Trtić Petrović
17. Goran Gligorić
18. Nikola Novaković
19. Zoran Ristić
20. Vesna Lazić
21. Andreja Leskovac
22. Snežana Pajović
23. Sanja Vranješ - Djurić
24. Marija Šljivić - Ivanović
25. Bojan Janković


Viši naučni saradnici 

1.   Marija Janković
2.   Igor Čeliković
3.   Ivana Cvijović Alagić
4.   Milan Obradović
5.   Mirjana Čolović
6.   Vesna Đorđević
7.   Mirjana Novaković
8.   Mihajlo Jović
9.   Vesna Lojpur
10. Milada Pezo
11. Ivana Grković
12. Ivana Zeković
13. Dejan Miličević
14. Dunja Drakulić
15. Marija Vuksanović
16. Zoran Jovanović
17. Jelena Krneta Nikolić
18. Miloš Nenadović
19. Mina Medić
20. Sanja Kuzman
21. Emina Sudar Milovanović
22. Svetlana Jovanović Vučetić
23. Valentin Ivanovski
24. Bojana Milićević
25. Aleksandra Bondžić
 

Naučni saradnici 

1.   Tatjana Agatonović Jovin
2.   Milica Rajačić
3.   Tanja Barudžija
4.   Aleksandar Ćirić
5.   Ivan Tomanović
6.   Maja Krstić
7.   Sanja Milošević Govedarović
8.   Jelena Potočnik
9.   Ivan Smiljanić
10. Milić Erić
11. Jelena Gulicovski
12. Miloš Mitić
13. Sonja Zafirović
14. Jovan Ciganović
15. Branislav Nastasijević
16. Filip Veljković
17. Žana Stevanović
18. Radojka Vujasin
19. Aleksandar Milićević
20. Adela Egelja