Predsedništvo

dr Vesna Đorđević, viši naučni saradnik, predsednik

dr Sandra Kurko, viši naučni saradnik, zamenik predsednika

dr Sonja Zafirović, naučni saradnik, sekretar

Kontakt 

Tehnički sekretari: 011 - 3408 022 (lok. 1022), sekretar.nv@vin.bg.ac.rs

Stefan Radovanović, izvršni sekretar Naučnog veća Instituta,  stefan@vinca.rs

dr Vesna Đorđević, pnv@vin.bg.ac.rs                            

Radna tela

Komisija za praćenje liste kompetentnosti,
Komisija za izbor u zvanja,
Komisija za obrazovnu delatnost,
Komisija za normativnu delatnost,
Komisija za naučnu tribinu,
Komisija za pronalaske i tehnička rešenja,
Komisija za nagrade i priznanja,
Izdavački savet,
Savet korisnika biblioteke,
Komisija za međunarodnu saradnju,
Komisija za popularizaciju naučnog rada Instituta,
Komisija za naučnoistraživački plan i program. 

Sastav veća od 23.12.2022

Naučni savetnici 

1.   Miroslav Dramićanin
2.   Branko Matović
3.   Ivanka Božović Jelisavčić
4.   Esma Isenović
5.   Milan Radović
6.   Bojan Janković
7.   Milena Marinović Cincović
8.   Zoran Marković
9.   Dragana Marinković
10. Željka Antić
11. Biljana Todorović Marković
12. Aleksandra Maluckov
13. Duško Borka
14. Aleksandra Stanković
15. Jasmina Grbović Novaković
16. Vesna Vodnik
17. Maja Živković
18. Ivana Smičiklas
19. Zoran Ristić
20. Sanja Vranješ Đurić
21. Srđan Petrović
22. Miroslav Adžić
23. Marija Šljivić Ivanović
24. Vesna Maksimović
25. Marija Janković
26. Milada Pezo
27. Emina Sudar Milovanović

Viši naučni saradnici 

1.   Marija Vuksanović
2.   Milan Obradović
3.   Jelena Maletaškić
4.   Ivana Cvijović Alagić
5.   Mihajlo Jović
6.   Maja Popović
7.   Jelena Krneta Nikolić
8.   Vesna Lojpur
9.   Vesna Đorđević
10. Mirjana Novaković
11. Tamara Lazarević Pašti
12. Mirjana Čolović
13. Igor Čeliković
14. Sandra Kurko
15. Svetlana Jovanović Vučetić
16. Miloš Momčilović
17. Milan Kragović
18. Bojana Milićević
19. Snežana Nenadović
20. Sanja Kuzman
21. Valentin Ivanovski
22. Marija Stojmenović
23. Božana Petrović

Naučni saradnici 

1.   Aleksandar Ćirić
2.   Milica Rajačić
3.   Nataša Sarap
4.   Vesna Borka Jovanović
5.   Tanja Barudžija
6.   Ivan Tomanović
7.   Jovana Periša
8.   Nataša Mitrović
9.   Jelena Potočnik
10. Sonja Zafirović
11. Miljana Mirković
12. Miloš Mitić
13. Sanja Živković
14. Aleksandar Milićević
15. Jovan Ciganović
16. Jelena Gulicovski
17. Zorana Milanović
18. Maja Nešić
19. Sanja Milošević Govedarović
20. Ivana Jelić