Predsedništvo

dr Marija Janković, viši naučni saradnik, predsednik
dr Nikola Novaković, viši naučni saradnik, zamenik predsednika
dr Milan Obradović, viši naučni saradnik, sekretar

Kontakt 

Tehnički sekretarijat 011 - 3408 022 (lok. 1022), sekretar.nv@vin.bg.ac.rs

Radna tela

Komisija za praćenje liste kompetentnosti,
Komisija za izbor u zvanja,
Komisija za obrazovnu delatnost,
Komisija za normativnu delatnost,
Komisija za naučnu tribinu,
Komisija za pronalaske i tehnička rešenja,
Komisija za nagrade i priznanja,
Izdavački savet,
Savet korisnika biblioteke,
Komisija za međunarodnu saradnju,
Komisija za popularizaciju naučnog rada Instituta.

 

Naučni savetnici

1. Miodrag Mitrić
2. Miroslav Dramićanin
3. Branko Matović
4. Esma Isenović
5. Milena Marinović-Cincović
6. Vesna Vasić
7. Zoran Šaponjić
8. Ljupčo Hadžievski
9. Biljana Todorović Marković
10. Dragana Todorović
11. Duško Borka
12. Mirjana Čomor
13. Aleksandra Maluckov
14. Dragan Alavantić
15. Olivera Ciraj
16. Edin Suljovrujić
17. Snežana Pajović
18. Vesna Vodnik
19. Jasmina Grbović Novaković
20. Milutin Stepić
21. Aleksandra Stanković
22. Maja Živković
23. Ivana Radisavljević
24. Jelena Savović
25. Aleksandra Radosavljević 

Viši naučni saradnici

1. Davor Peruško
2. Gordana Pantelić
3. Nikola Novaković
4. Marija Janković
5. Goran Gligorić
6. Miroslav Adžić
7. Mila Pandurović
8. Aleksandar Erić
9. Nadica Abazović
10. Zoran Ristić
11. Milada Pezo
12. Aleksandar Devečerski
13. Dušan Milivojević
14. Nataša Jović Orsini
15. Andreja Leskovac
16. Dušan Bučevac
17. Sandra Petrović
18. Milan Obradović
19. Bojan Janković
20. Željka Antić
21. Maja Popović
22. Mirjana Novaković
23. Ivana Cvijović Alagić
24. Ljiljana Kljajević
25. Mihajlo Jović

 

Naučni saradnici

1. Vesna Borka Jovanović
2. Jelena Krneta Nikolić
3. Igor Čeliković
4. Mirjana Čolović
5. Zoran Marković
6. Milić Erić
7. Miloš Nenadović
8. Sandra Kurko
9. Nataša Mitrović
10. Nenad Crnomarković
11. Valentin Ivanovski
12. Dejan Miličević
13. Miloš Momčilović
14. Nenad Lazarov
15. Dragana Nikolić
16. Sanja Govedarević Milošević
17. Maja Krstić
18. Katarina Batalović
19. Aleksandar Maksić
20. Milena Rosić