Saradnici Instituta za nuklearne nauke Vinča, Instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerziteta u Beogradu, angažovani su na 95 projekata koje finansira Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije, Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije u okviru Programa transfer tehnologija, Fond za nauku Republike Srbije u okviru Programa IDEJE, PRIZMA, Zeleni program saradnje nauke i privrede, PROMIS, DOKAZ KONCEPTA.

Od 42 projekta finansiranih od strane Fonda za nauku Republike Srbije i Fonda za inovacionu delatnost Republike Srbije, Institut Vinča je koordinator na 26 projekata, dok je kroz više od 50 projekata ostvarena bilateralna i multilateralna saradnja.

Takođe, saradnici Instituta za nuklearne nauke Vinča, Instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerziteta u Beogradu afirmisani su kroz brojne međunarodne saradnje realizovane kroz 5 projekata iz okvira Horizon 2020 i Horizon Europe programa, 5 EURAMET projekta, 8 IAEA projekata, 1 UNDP projekat, 1 NATO projekat, 1 UNICEF Serbia Initiative projekat kao i 24 COST akcije.