Saradnici Instituta Vinča rade na 73 projekta koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Od 73 nacionalnih projekata Institut Vinča je koordinator istraživanja u 38 projekata i to:

  • 13 projekata u okviru integralnih i interdisciplinarnih istraživanja (novi materijali, nano nauke, biomedicina, zaštita životne sredine i klimatske promene, energetika i energetska efikasnost)
  • 19 projekata u okviru osnovnih istraživanja (fizika, hemija, biologija, matematika i mehanika, medicina)
  • 6 projekata u okviru tehnološkog razvoja (energetika, rudarstvo i energetska efikasnost, materijali i hemijske tehnologije, mašinstvo i industrijski softver, uređenje zaštita i korišćenje voda, zemljišta i vazduha

Institut Vinča ima razvijenu međunarodnu saradnju sa naučnim institucijama širom sveta. Preko 60 međunarodnih projekata razvrstanih u sledećim programima: EU FP7, EU H2020, COST, IAEA, Bilateralni, EUREKA, ERAZMUS.