19.11.2021

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obavestilo jeKonferenciju univerziteta Srbije (KONUS) da mandat aktuelnog sazivaNACIONALNOG SAVETA ZA VISOKO OBRAZOVANJE (NSVO) i UPRAVNOG ODBORANACIONALNOG TELA ZA AKREDITACIJU I OBEZBEĐENJE KVALITETA U VISOKOMOBRAZOVANJU (NAT) ističe 4. aprila...

19.11.2021

Prezentacija rezultata naučne saradnje u okviru doktorske disertacije, čiji su supervizori dr Jasmina Grbović Novaković i dr Nikola Novaković: “Research on Hydrogen Thermal Coupling Theory and Application of Solid Hydrogen Storage System“, dobila ja drugu nagradu na naučnom skupu: ”2021 Silk Roa...

bojic.jpg
10.11.2021

Naučno-inovativni projekat „Innovative therapy of bromazepam combined with nerve stimulation in the treatment of rare disease Menier" (Inovativna terapija bromazepamom u kombinaciji sa nervnom stimulacijom za lečenje retke Menijerove bolesti) pod rukovodstvom dr Tijane Bojić, naučnog savetnika I...

stand.png
02.11.2021

Lista Univerziteta Stanford, SAD za 2021. godinu 

Grupa istraživača sa Univerziteta Stanford je po treći put zaredom objavila listu najboljih svetskih naučnika.

Metodologija rangiranja zasnovana je na većem broju kriterijuma, među kojima su najznačajniji broj samostalnih naučnih ...

13.10.2021

Nagrada Zadužbine Đoke Vlajkovića za mlade naučne radnike Univerziteta u Beograd dodeljena je Milošu Ognjanoviću, istraživaču saradniku, Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ - Instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbije

Nagradu Zadužbine Đoke Vlajkovića u 2021. godini, za najbol...

matovic.jpg
08.10.2021

Istraživača iz tri organizacione jedinice Instituta "Vinča" (Laboratorije za materijale, Laboratorije za radioizotope i Laboratorije za fiziku), kao multidisciplinarni tim predvođen dr Ljiljanom Matović, naučnim savetnikom, u saradnji sa istraživačima sa Univerziteta Tongji iz Kine, objavio je r...