Akronim / šifra: PlasmaHarvest / 7451
Vrsta projekta: PRIZMA
Period realizacije: 2023 - 2026.
Projekat finansira: Fond za nauku Republike Srbije - Program PRIZMA
NIO nosilac projekta: Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
  • Institut za nuklearne nauke "Vinča"
Rukovodilac projekta: dr Dana Vasiljevic Radovic

Cilj PlasmaHarvest projekta je dizajn, proizvodnja, karakterizacija i implementacija nove generacije ultrakompaktnih mikrofluidnih uređaja baziranih na plazmonskom prikupljanju svetlosti. Ovakvi mikroreaktori  koji  mogu da sakupljaju i lociraju svetlost omogućavaju efikasno korišćenje sunčeve svetlosti kao izvora energije u sintezi biološki aktivnih molekula. Naša ideja je da proizvedemo jedan čip koji integriše nanostrukture za povećanje plazmonskog polja u fotohemijski mikroreaktor koji će se koristiti za nova metodološka dostignuća u oblasti sintetičke fotohemijske funkcionalizacije biološki aktivnih molekula. ​​Konceptualizacija i dizajn će se vršiti korišćenjem ab initio numeričkih simulacija, dok će se mikrosistemske (MEMS) tehnologije koristiti za proizvodnju mikrofluidnih čipova sa plazmonskim nanostrukturama (stohastički reljefi, metapovršine i nanočestice). Spajanje organokatalize i fotoredoks katalize u kombinaciji sa funkcionalizacijama C-H kasne faze biće istraženo u plazmonički poboljšanim mikrofluidnim uređajima u pravcu direktne funkcionalizacije biološki aktivnih molekula.

Laboratorije uključene u projekat