o lab70O laboratoriji

Laboratorija za radioizotope je jedinstven centar na Balkanu za razvoj, proizvodnju (registrovana od strane Ministarstva zdravlja RS) i kontrolu radiofarmaceutika (akreditovana kod ATS-a). Tokom dugogodišnjeg naučno-istraživačkog rada, Laboratorija za radioizotope je u saradnji sa nuklearno-medicinskim centrima u zemlji i inostranstvu, razvila veći broj radiofarmaceutika koji se primenjuju u dijagnostici i terapiji.

Laboratorija za radioizotope već 35 godina proizvodi radionuklidni Univerzalni 99Mo/99mTc generator za dobijanje 99mTc u obliku natrijum-pertehnetata. Natrijum-pertehnetat se primenjuje za scintigrafiju štitaste žlezde, mozga, pljuvačnih žlezda, gastrointestinalnog trakta, dok se u obliku jedinjenja obeleženih 99mTc koristi za scintigrafiju različitih organa i tkiva.

Osim radiofarmaceutika za dijagnostiku, u Laboratoriji za radioizotope se proizvode i terapijski radiofarmaceutici. Natrijum jodid-131I kapsule se primenjuju u terapiji hipertireoza i karcinoma štitaste žlezde u vodećim centrima za terapiju oboljenja štitaste žlezde u našoj zemlji: Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije, Specijalnoj bolnici za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma "Zlatibor", Centru za nuklearnu medicinu KC Niš i dr. Hiljade pacijenata godišnje primi Vinčine radiofarmaceutike u različitim dijagnostičkim i terapijskim procedurama.