O laboratoriji

o 020VINCENT Centar Izvrsnosti za multifunkcionalne materijale
Misija Centra je da istraži, razume i objasni fizičke osobine materijala pogodnih za tehnološke i medicinske primene, kao i da učestvuje u širenju znanja kako na regionalnom, tako i na evropskom nivou. VINCENT je određen da bude osnova za tekuće i naredne nacionalne R&D Programe za nove materijale i da predstavlja „centar gravitiranja“ za sve istraživače u ovoj oblasti, ne samo na nacionalnom, vec i regionalnom i internacionalnom nivou.

MAGBIOVIN / FP7 - ERAChairs- Pilot Call- 2013
Institut Vinca je među prvih jedanaest institucija u Evropi koji dobijaju grant za FP7-ERA stolice. Više »" ERA stolice "je nova mera u okviru Horizon 2020 za premošćavanje podela istraživanja i inovacija sa ciljem otključavanja i razvoja Istraživački potencijal istraživačkih institucija u regijama Evropske konvergencije.