• Broj radne jedinice: 170
  • telefon: 065 5070272
    e-mail: office.170@vin.bg.ac.rs
    rukovodilac laboratorije: dr Dušan Bučevac
    website laboratorije:

O laboratoriji

Stranica u pripremi

Zaposleni u laboratoriji