Vrsta projekta: Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Zelena agenda u Srbiji-Javni poziv za inovativne ideje. Cirkularna ekonomija za resursnu efikasnost i industrijsku simbiozu
Period realizacije: 15. 12. 2023 - 15. 12. 2024.
Projekat finansira: United Nations Development Programme
NIO nosilac projekta: Institut za nuklearne nauke „Vinča“
  • IHTM - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu
  • AGRIF - Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu
  • "Ameless" kozmetika - Vrnjačka Banja
Rukovodilac projekta: Miljana Mirković, Viši naučni saradnik

Glavna ideja ovog projekta zasnovana je na sintezi kompozitnih materijala na bazi celuloznog hidrogela funkcionalizovanog sa hidroksiapatitom za primenu u kozmetičkim preparatima. Finalni kozmetički proizvod uticao bi na proces smirivanja i regeneracije kože usled upalnih procesa sa ekološki prihvatljivim i netoksičnim osobinama. Hidroksiapatit predstavlja prirodni mineral koji je glavni sastojak mineralnog dela kostiju i zuba, u nanočestičnom obiku poseduje izuzetne biokompatibilne, antimikrobne i filterske osobine u smislu apsorpcije svetlosti iz UVA i UVB dela spektra. Dobijanje celuloze postiže se jednostvanim uzgajanjem bakterija sirćetnog vrenja koje daju u potpunosti čist celulozni hidrogel koji bi dalje bio funkcionalizovan za primenu u kozmetici, i zamenio bi sintetičke kozmetičke proizvode dobijene iz nafte. Ovakvim procesom dobijanja celuloza ima tačno dizajnirani konačni oblik shodno obliku suda u kome se uzgaja, bez dodatne obrade jer se jednim jednostavnim procesom sinteze dobija željeni dizajn i veličina celulozne materije pri čemu se mogu proizvesti količine koje odgovaraju komercijalnoj primeni. Cena proizvodnje ovakvim načinom sinteze bila bi snižena i do 30% primenom otpadnog etanola nakon sinteze hidroksiapatita kao izvora ugljenika i njegovom delimičnom zamenom u konvencionalnim podlogama za sintezu celuloze. Hidroksiapatit sa svojim funkcionalnim karakteristikama se inkorporira u celulozni hidrogel gde će ovako dobijeni kompozitni materijali biti primenjeni kao kozmetički proizvodi u vidu maski za lice i telo i zaštitnih krema. Proizvodi su ekološki prihvatljivi jer tokom procesa sinteze deo generisanog otpada se koristi u ponovnom procesu dobijanja celuloze. Dobijanje hidroksiapatitskih materijala i celuloznih hidrogelova zelenim procesima sinteze, predstavljaju nove netoksične materijale implementirane u kozmetičke proizvode za negu kože sa antimikrobnim i zaštitnim svojstvima koji su u potpunosti ekološki bezbedni.

Laboratorije uključene u projekat