Akronim / šifra: DisSFusionMat / 7365
Vrsta projekta: PRIZMA
Period realizacije: 2023 - 2026.
Projekat finansira: Fond za nauku Republike Srbije - Program PRIZMA
NIO nosilac projekta: Institut za nuklearne nauke „Vinča“
  • Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Rukovodilac projekta: Jelena Stašić, Naučni savetnik

Sa intenzivnim istraživanjima širom sveta u oblasti fuzione energije, jedno od najvažnijih pitanja je izbor konstrukcionih materijala koji bi se koristili u takvim reaktorima. Među glavnim kandidatima su nerđajući čelik 316L, ODS čelici (čelici disperzno ojačani oksidima) i legure na osnovi bakra. Predloženi multidisciplinarni projekat DisSFusionMat predstavlja sveobuhvatno istraživanje, pre svega eksperimentalno, razvoja novih, disperzno ojačanih materijala na osnovi bakarne legure CuCrZr i 316L čelika. Očekuje se da dobijena bakarna legura i ODS čelik pokažu poboljšana svojstva u pogledu, pre svega, mehaničkih karakteristika i ponašanja na povišenim temperaturama. Sinteza će biti izvršena polazeći od mehanički legiranih prahova, na dva načina: (i) tehnikom aditivne proizvodnje, tj. selektivnim laserskim topljenjem, i (ii) tehnikom metalurgije praha. Kod oba pristupa čestice ojačivača će biti formirane in situ što bi trebalo da obezbedi njihovu finu veličinu i dobru raspodelu. Sintetizovani materijali biće upoređeni i ispitani proučavanjem njihove mikrostrukture i mehaničkih svojstava. Efekti povišenih temperaturnih flukseva biće proučavani novim i ređe korišćenim pristupom impulsnog laserskog ozračivanja. Očekuje se da će dobijeni novi materijali i savremene metode njihove sinteze i ispitivanja pružiti nova znanja u oblasti nauke o materijalima, fizike, hemije i metalurgije.

Laboratorije uključene u projekat