O laboratoriji

o lab100Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine je danas moderna organizacija koja ima preko 50 zaposlenih i pokriva sve aspekte zaštite od zračenja. Laboratorija se bavi osnovnim i primenjenim istraživanjima, ima razvijenu saradnju sa srodnim institucijama u zemlji i u svetu, realizuje kontrolu izvora zračenja i vodeća je institucija u ovoj oblasti u Srbiji. 

Aktivnosti laboratorije usmerene su ka bezbednoj primeni izvora jonizujućih zračenja i transferu savremenih tehnoloških dostignuća na bazi jonizujućih zračenja u različite oblasti ljudskog delovanja. Ovi ciljevi mogu biti ispunjeni kroz istraživačke aktivnosti i primenu savremenih naučnih rezultata, praktična rešenja  relevantna za korisnike izvora jonizujućih zračenja, obrazovne aktivnosti, negujući otvorenost, musltidisciplinarnost i timski rad.