ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ „ВИНЧА“,

ИНСТИТУТ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ,

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

НАУЧНО ВЕЋЕ

датум: 12.06.2024.

OБАВЕШТЕЊЕ

Научно веће Института „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак поновног стицања научног звања ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК реизбор за др Дејана Кепића.

Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института „Винча“ и доступни су јавности у току наредних 30 дана.

 

ПРЕДСЕДНИК НАУЧНОГ ВЕЋА ИНСТИТУТА „ВИНЧА“

Др Весна Ђорђевић