ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ „ВИНЧА“,
ИНСТИТУТ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ,
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

НАУЧНО ВЕЋЕ

Датум: 12.09.2022. године

OБАВЕШТЕЊЕ

Научно веће Института „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак стицања истраживачког звања истраживач сарадник за кандидата Тамару Шкундрић.

Реферат и изборни материјал налазе у Библиотеци Института „Винча“ и доступни су увиду јавности у току наредних 30 дана.

ПРЕДСЕДНИК НАУЧНОГ ВЕЋА  ИНСТИТУТА „ВИНЧА“                 

Др Марија Јанковић