Нобелова награда за физику за 2020. годину додељена је за откриће да је настанак црних рупа поуздано предвиђање опште теорије релативности (др Роџер Пенроуз) и за откриће супермасивног компактног објекта у центру наше Галаксије (др Рајнхард Гензел и др Андреа Гез).

(https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2020/summary/)

Истраживања код нас на ову тему

sl1sl2

Фитоване орбите у Јукавиној гравитацији кроз астрономска мерења S2 звезде (означено кружићима), добијених помоћу NTT/VLT телескопа (леви панел) и NTT/VLT+Keck телескопа (десни панел). Мерења помоћу NTT/VLT телескопа вршила је група Рајнхарда Гензела, а помоћу Кек телескопа група др Андрее Гез.

sl4sl5

Поређење између мерених (кружићи са грешкама мерења) и фитованих (пуна линија) вредности радијалне брзине S2 звезде (горњи део слике), и одговарајући O-C остаци (доњи део слике) добијених помоћу NTT/VLT телескопа (леви панел) и NTT/VLT+Keck телескопа (десни панел).

У нашем институту (др Весна Борка Јовановић, научни сарадник и др Душко Борка, научни саветник), у сарадњи са Астрономском опсерваторијом у Београду (др Предраг Јовановић, научни саветник), раде се истраживања на ову тему. Ова група истраживача је вршила тестирања више различитих теорија модификоване гравитације помоћу посматраних орбита S2 звезде око супермасивног компактног објекта Sgr A* у циљу поређења предвиђања ових теорија са одговарајућим предвиђањима опште теорије релативности, која тренутно представља стандардну теорију гравитације, а ради превазилажења неких њених недостатака на галактичким скалама. Поменута истраживања су вршена у оквиру пројекта ОИ 176003 "Гравитација и структура космоса на великим скалама", који је трајао од 2011. до 2019. године, а њихов наставак је планиран кроз будући пројекат из позива ИДЕЈЕ. Ови резултати су примећени и на светском нивоу, о чему сведочи и њихово цитирање од стране овогодишњих добитника Нобелове награде др Гензел и др Гез. Наиме, 9 радова ове групе наших истраживача (са укупно 19 цитата) је цитирано од стране нобеловаца др Гез и др Гензел:

 

Цитирани радови:

1. D. Borka, P. Jovanović, V. Borka Jovanović, A. F. Zakharov, Constraints on Rn gravity from precession of orbits of S2-like stars, Phys. Rev. D. 85, 124004-1-11 (2012). DOI: 10.1103/PhysRevD.85.124004

2. D. Borka, P. Jovanović, V. Borka Jovanović, A. F. Zakharov, Constraining the range of Yukawa gravity interaction from S2 star orbits, J. Cosmol. Astropart. P. 11, 050-1-16 (2013). DOI: 10.1088/1475-7516/2013/11/050

3. A. F. Zakharov, D. Borka, V. Borka Jovanović, P. Jovanović, Constraints on Rn gravity from precession of orbits of S2-like stars: A case of a bulk distribution of mass, Adv. Space Res. 54, 1108-1112 (2014). DOI: 10.1016/j.asr.2014.05.027

4. S. Capozziello, D. Borka, P. Jovanović, V. Borka Jovanović, Constraining extended gravity models by S2 star orbits around the Galactic Centre, Phys. Rev. D 90, 044052-1-8 (2014). DOI: 10.1103/PhysRevD.90.044052

5. D. Borka, S. Capozziello, P. Jovanović, V. Borka Jovanović, Probing hybrid modified gravity by stellar motion around Galactic Center, Astropart. Phys. 79, 41-48 (2016). DOI: 10.1016/j.astropartphys.2016.03.002

6. A. F. Zakharov, P. Jovanović, D. Borka, V. Borka Jovanović, Constraining the range of Yukawa gravity interaction from S2 star orbits II: bounds on graviton mass, J. Cosmol. Astropart. P. 05, 045-1-10 (2016). DOI: 10.1088/1475-7516/2016/05/045

7. A. F. Zakharov, P. Jovanović, D. Borka, V. Borka Jovanović, Constraining the range of Yukawa gravity interaction from S2 star orbits III: improvement expectations for graviton mass bounds, J. Cosmol. Astropart. P. 04, 050-1-21 (2018). DOI: 10.1088/1475-7516/2018/04/050

8. K. F. Dialektopoulos, D. Borka, S. Capozziello, V. Borka Jovanović, P. Jovanović, Constraining nonlocal gravity by S2 star orbits, Phys. Rev. D 99, 044053-1-10 (2019). DOI: 10.1103/PhysRevD.99.044053

9. V. Borka Jovanović, P. Jovanović, D. Borka D, S. Capozziello, S. Gravina, A. D'Addio, Constraining Scalar-Tensor gravity models by S2 star orbits around the Galactic Center, Facta Universitatis: Series Phys. Chem. Tech. 17, 11-20 (2019). DOI: 10.2298/FUPCT1901011B