JSPS

Ms Tomoko Deguchi iz JSPS (Japan Society for the Promotion of Science) održaće prezentaciju programa JSPS i govoriti o mogućnostima i uslovima za dobijanje stipendija (fellowship program) za doktorante, postdoktorante, istraživače i nastavnike Univerziteta u Beogradu.
Prezentacija će biti održana 10. oktobra u 11 časova na Mašinskom fakultetu u Beogradu, soba 514, v sprat.
Više o JSPS možete pogledati na sajtu https://www.jsps.go.jp/english/index.html