Institut za nuklearne nauke „Vinča”, Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerziteta u Beogradu, formiran kao prvi Institut za nuklearne nauke u tadašnjoj Jugoslaviji, 2023. godine slavi sedamdeset pet godina od osnivanja.

Svečana proslava jubileja održana je 22.02.2023. godine u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti.

Pevačko društvo Hrama Svetog Save otvorilo je oficijelni deo programa u okviru koga je prikazan Film – 75 godina Instituta ‚‚Vinča“, zatim su usledila obraćanja uvaženih zvanica, kao i uručivanje povelja i zahvalnica.

Direktorka Instituta prof. dr Snežana Pajović obratila se brojnim zvanicama: savetniku predsednika Republike Srbije, predstavnicima Vlade Republike Srbije, predstavnicima Srpske pravoslavne crkve, predsedniku i akademicima SANU, njihovim ekselencijama stranim ambasadorima i diplomatama, rektorima univerziteta, dekanima, direktorima, kao i svim saradnicima Instituta “Vinča”.

Prof. dr Snežana Pajović je naglasila da je Institut “Vinča” danas naš najveći multidisciplinarni i interdisciplinarni naučni institut i da je kroz svoju istorijsku evoluciju razvijao i one oblasti koje do tada u našoj nauci ili nisu bile zastupljene ili su bile zastupljene relativno malo, tako da je postao centar za diseminaciju novog naučno- obrazovnog kadra i novih znanja.

Snežana Pajović je završila svoje izlaganje sledećom porukom: „Јasno je da nauka nema granica, da je veština i veličina istraživanja u detaljima, da svako novo saznanje otkriva nam kako puteva saznanja, tako i veličinu neznanja. Zato uvaženi naučnici samo hrabro i dosledno napred!!!“