Medalja

Na svečanoj tribini Društva termičara Srbije, održane 01.07.2021 na Mašinskom fakultetu u Beogradu Društvo termičara Srbije je institucijama i licima dodelilo medalje „Atanasije Stojkovič“ za njihov dvadesetogodišnji doprinos radu društva. Naš Institut je dobio dve medalje. Jednu je dobila laboratorija za termotehniku i energetiku, čiji istraživači su svih ovih godina davali izuzetan doprinos radu društva kroz organizaciju međunarodnih i domaćih konferencija i skupova, naučnih tribina, kroz publikovanje radova, kao i kroz angažovanje u radu rukovodećih tela društva. Drugu medalju dobio je međunarodni časopis Thermal Science, čiji je izdavač naš Institut, i čiji je glavni i odgovorni urednik član laboratorije za termotehniku i energetiku Dr Vukman Bakić, naučni savetnik. Impact faktor ovog časopisa za 2020 iznosi 1,628, a očekuje se da će u ovoj godini premašiti 2. Na donjim slikama prikazan je izgled medalje, rad naše vajarke Drinke Radovanović, kao i izgled dodeljenim nam plaketa.

Zahvalnica Thermal Science 1

Atanasije Stojkovič, čije ime nosi priznanje Društva termičara Srbije, bio je srpski pisac i naučnik, ruski akademik, profesor i rektor univerziteta u Harkovu. Na nagovor Dositeja Obradovića, Stojkovič, rodom iz Rume, napisao je„Fisiku“i tako postao autor prve knjige iz fizike na srpskom jeziku. Takođe je i trotomno izdanje „Fisike“, koja je napisana na slavenoserbskom, dodeljeno dobitnicima.