ssdl

Merne mogućnosti Sekundarne Standardne Dozimetrijske Laboratorije (SSDL)  koja funkcioniše u okviru Laboratorije za zaštitu od zračenja Instituta za nuklearne nauke Vinča, objavljene su u bazi Međunarodnog biroa za tegove i mere (BIPM), što omogućava međunarodno priznavanje uverenja o etaloniranju koja izdaje ova laboratorija u više od 100 zemalja potpisnica ugovora o međusobnom priznavanju. Laboratorija je time svrstana na 19. mesto od ukupno  38 zemalja koje poseduju merne mogućnosti (CMC) iz oblasti metrologije doza jonizujućih zračenja. U narednom periodu, laboratorija planira proširenje mernih mogućnosti i na druge oblasti etaloniranja obuhvaćene obimom akreditacije.

Merne mogućnosti laboratorije su dostupne u bazi podataka KCDB:

 https://www.bipm.org/kcdb/cmc/quick-search?includedFilters=&excludedFilters=&page=0&keywords=vins