Mile Bugarin

Професор др Снежана Пајовић, в.д. директора Института „Винча“, и др Миле Бугарин, директор Института за металургију и рударство Бор, закључили су уговор ради успостављања међусобне научне и пословно-техничке сарадње, у Институту за нуклеарне науке „Винча“, 11. марта 2020. године.

2 1 of 1

Два Института оствариваће научну и пословну сарадњу путем међусобних консултација и усаглашавања ставова; координације заједничких наступа и учешћа у заједничким пројектима; организовањем едукације и стручног усавршавања; као и развијањем пословне културе, корпоративног управљања и друштвено одговорног пословања.

3 1 of 1