U okviru međunarodnog projekta "Renewable energy and water for US and Serbia" između naučnika iz Univerziteta u Toledu, Ohio, USA i Instituta "Vinča" održana su dva naučna predavanja u Institutu "Vinča" kao i na Fakultetu za Fizičku hemiju.

Renewable energy1.jpg
Renewable energy2.jpg

Obrazovni deo projekta na temu značaja solarne energije i zaštite voda održan je za gradjanstvo u Brusu kao i u osnovnim i srednjim školama.

Renewable energy3.jpg
Renewable energy4.jpg

Ambasada USA u Beogradu nas je obavestila da je naš projekat od strane kolega iz Vašingtona izabran da bude uključen kao highlight podržanih aktivnosti u Godišnjem izveštaju za čitavu Evropu.

Renewable energy5.jpg
Renewable energy6.jpg