26. oktobra su Institut Vinča posetili učesnici ”Regionalne radionice o javnom informisanju i komunikaciji”, Međunarodne agencije za atomsku energiju u okviru aktivnosti Mreže za nuklearnu bezbednost Evrope i centralne Azije (EuCAS).

regionalna radionica maae1

Učesnicima je dobrodošlicu poželela direktorka, prof.dr Snežana Pajović, koja ih je upoznala sa dugom tradicijom Instituta u nuklearnim istraživanjima, značajem multidisciplinarnosti i kvalitetom postignutih rezultata. Organizovana je poseta Laboratoriji za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine, Laboratoriji za radijacionu fiziku i hemiju i Laboratoriji za radioizotope, koje su primeri uspešne primene rezultata osnovnih i primenjenih istraživanja u privredi. Istaknuto je da su neke od radijacionih delatnosti koje se ovde obavljaju (proizvodnja radiofarmaceutika, sterilizacija itd) jedinstvene u Republici Srbiji.

regionalna radionica maae2

U skladu sa ciljevima radionice, sa učesnicima su diskutovane različite mogućnosti informisanja naučne i stručne javnosti kao i javno informisanje i komunikacija sa medjima u svetlu izazova specifičnih za oblast radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbednosti. Naročito je istaknut značaj internacionalne razmene iskustava i primera dobre prakse.   

regionalna radionica maae3

Domaćin i organizator ovog trodnevnog međunarodnog skupa u Beogradu, je bio Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije.