n.gorica1

U okviru bilateralnog projekta naših istraživača sa Slovenijom, Institut su posetile kolege sa Univerziteta u Novoj Gorici. Tom prilikom, prof. dr Matjaž Valant, vice rektor Univerziteta u Novoj
Gorici i prof. dr Snežana Pajović, direktorka Instituta za nuklearne nauke Vinča potpisali su Memorandum o saradnji dve institucije i razgovarali o mogućnostima daljih zajedničkih istraživanja. 

n.gorica2