Univerzitet Stanford je objavio listu 2% najcitiranijih naučnika u svetu iz svih oblasti baziranu na standardizovanoj metrici citiranja svih naučnika i naučnih disciplina (uzimajući u obzir citiranost, h indeks i broj radova autora, kao i redosled i ukupan broj autora na radu) 

Na listi najcitiranijih naučnika u celoj karijeri nalaze se pet saradnika iz Instituta “Vinča”:

 1. Michael Brik
 2. Miroslav Dramićanin
 3. Bojan Janković
 4. Stanko Tomić
 5. Jovan Nedeljković

Na listi najcitiranijih naučnika za kalendarsku 2022. godinu nalazi se osam istraživači iz Instituta “Vinča”:

 1. Miroslav Dramićanin
 2. Michael Brik
 3. Bojan Janković
 4. Zoran Marković
 5. Marin Tadić
 6. Branko Matović
 7. Mirjana Čolović
 8. Aleksandar Ćirić

https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/6

Čestitamo i ponosimo se velikim uspehom saradnika Instituta “Vinča”