Profesor Stanislaw Anweiler, predstavnik Tehnološkog Univerziteta u Opole,Poljska posetio je 5.12.2022. godine  Institut  za nuklearne nauke Vinča u Beogradu radi uspostavljanja bilateralnog sporazuma.

Cilj uspostavljanja bilateralnog sporazuma je saradnja u nastavi i istraživanjima vezanim za  tehnološki razvoj, da bi se ostvario obostrani akademski interes vezan za nauku i visoko obrazovanje.

poljska1
poljska2

Dve strane su se dogovorile da će sarađivati na čitavom spektru u naučnim oblastima koje su u interesima obe strane .

poljska3
poljska4

 

Saradnja će uključivati razmenu akademskog i administrativnog osoblja i studenata, razmenu znanja i objavljivanje zajedničkih radova, organizaciju događaja za prikazivanje rezultata istraživanja, kao i razmenu iskustava i zajedničku prijavu za istraživačke grantove.