Sastanak Zajedničkog koordinacionog odbora (ZKO) za saradnju između OINI-a (Objedinjenog instituta za nuklearna istraživanja) i Srbije održan je 30. novembra u Institutu za nuklearne nauke Vinča u Beogradu, kao deo posete delegacije JINR-a Republici Srbiji.

jinr1

U sastavu OINI delegacije su bili dr S. Nedelko - glavni naučni sekretar, prof. B. Gikal - Direktorat, dr D. Kamanin - Univerzitetski centar, koordinator, prof. A. Bugay - Laboratorija za radijacionu biologiju, dr O. Culicov - Odeljenje za međunarodnu saradnju, g-đa Yu. Polyakova - Odeljenje za međunarodnu saradnju, sekretar ZKO.

jinr2

Direktorka Instituta za nuklearne nauke Vinča, Snežana Pajović, i šef delegacije OINI-a, Sergej Nedelko, pozdravili su delegaciju JINR-a i učesnike sastanka. Poseta je nastavljena radnim sastankom na kojem je prisustvovalo 33 rukovodioca trenutnih i novih zajedničkih projekata iz Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca. Koordinator za saradnju sa OINI-om, Ljupčo Hadžievski, sumirao je rezultate godine. Učesnici sastanka izneli su brojne inicijative usmerene ka razvoju saradnje i razgovarali o organizacionim pitanjima vezanim za finansiranje projekata, učešće studenata, uključivanje trećih strana i evaluaciju efikasnosti projekata. Sve strane pokazale su aktivan interes za nastavak i produbljivanje saradnje.

jinr3

Završna sesija Zajedničkog koordinacionog odbora uključivala je sastanak sa državnim sekretarom Vukašinom Grozdićem u Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije. Državni sekretar je potvrdio nameru Ministarstva da dalje jača naučne veze sa JINR-om, posebno u oblasti obrazovanja i obuke kadrova. Učesnici sastanka su istakli dobre rezultate zajedničkih istraživačkih projekata ove godine i primetan napredak u razvoju opšte naučne i tehničke saradnje. Jedan od praktičnih rezultata 9. sesije Zajedničkog odbora bio je sumiranje prikupljenih prijava i pokretanje 12 novih projekata.