• Broj radne jedinice: 280
  • telefon: 011 - 3408 323; 011 - 3408 136; 063 - 825 3051
    e-mail:
    rukovodilac centra: Aleksandar Đurđević
    website centra: https://www.vin.bg.ac.rs/280

O centru

Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti i izdavanje SERTIFIKATA prema Pravilniku o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama, od strane Ministarstva privrede od 30.01.2015 godine.