Akronim / šifra: 35031
Vrsta projekta: - - -
Period realizacije: - - -
Projekat finansira: - - -
NIO nosilac projekta: - - -
  • - - -

Prilagođavanje tehničkog zakonodavstva Republike Srbije evropskoj pravnoj tekovini je od velikog značaja za privredu, jer stvara preduslove za povećanje izvoza i obezbeđuje zaštitu potrošača od nekvalitetnih proizvoda na domaćem tržištu. Uspešna primena harmonizovanog tehničkog zakonodavstva zahteva unapređenje infrastrukture za ocenjivanje usaglašenosti u Srbiji, koja će biti u stanju da primeni metode ocenjivanja usaglašenosti, koje su u skladu sa suštinskim zahtevima obaveznih direktiva EU. Zbog značaja ovih aktivnosti za razvoj nacionalne ekonomije i zaštite potrošača, ovlašćena Tela za ocenjivanje usaglašenosti moraju biti osposobljena prema kriterijumima postavljenim u odgovarajućim direktivama i međunarodnim standardima koji regulišu njihov rad. Ojačana infrastruktura za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda postala bi tehnički servis, gde bi proizvođači koji žele da svoje proizvode plasiraju na tržište EU mogli da dobiju sve potrebne tehničke informacije i potvrde o usaglašenosti njihovih proizvoda sa zahtevima odgovarajućih direktiva, kao i praktičnu pomoć u analizi i proceni rizika pri upotrebi proizvoda. Očekivani rezultati projekta značajno bi pomogli razvoj metoda i postupaka ocenjivanja usaglašenosti proizvoda prema zahtevima harmonizovane tehničke regulative EU, posebno proizvoda kod kojih je relevantna tehnička bezbednost, što je preduslov da privreda Srbije, u prioritentnim oblastima, stvara proizvode potrebnog kvaliteta koji su konkurentni na svetskom tržištu.

Laboratorije uključene u projekat