PosetaItAmbasadora

Institut za nuklearne nauke Vinča tradicionalno poziva u posetu novopostavljene ambasadore zemalja sa kojima Institut ima značajnu naučnu i tehničku saradnju. Tim povodom u Institutu Vinča 19. Juna 2018. godine je boravio ambsador Republike Italije, Njegova Ekselencija gospodin Carlo Lo Cascio, koji se sastao sa direktorkom Instituta Vinča dr Milicom Marčeta Kaninski i sa istraživačima koji saradjuju sa italijanskim naučnim institucijama i univerzitetima i obišao jednu od laboratorija Instituta Vinča.

Tokom posete ambasadora, a povodom 70 godina od osnivanja Instituta i 20 godina vrlo uspešne saradnje sa Nacionalnim instititom za nuklearnu fiziku – Nacionalnim južnim laboratorijama (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Laboratori Nazionali del Sud, INFN-LNS), direktorka Instituta Vinča je dodelila zlatnu plaketu i medalju INFN-LNS-u, koju je primio director INFN-LNS prof. Giacomo-u Cuttone-u. Takodje, srebrna plaketa je dodeljena lično prof. Giacomo-u Cuttone-u s obzirom da je od samog početka učestvovao u razvoju ove saradnje i značajno doprineo promovisanju i širenju ideje o naučnoj kooperaciji Srbije i Italije.

Ovo je prvi put da Institut Vinča dodeljuje ovakva priznanja inostranim institucijama i naučnicima. INFN je institucija, osnovana 1951. godine, koju čini 4 laboratorije i 20 centara pri univerzitetima, u čija istraživanja je uključeno oko 5500 kvalifikovanih istraživača. Saradnja Instituta Vinča i INFN-LNS je ozvaničena i kroz Memorandum o razumevanju u oblasti radijacione fizike i biologije sa primenom u terapiji kancera, koji je dva puta produžavan. Osim toga, nedavno je potpisan Memorandum o razumevanj izmedju Univerziteta u Beogradu i INFN.