IMG 0083

Predsednik Italijanske republike, Njegova ekselencija Sergio Matarelle, na predlog Ambasadora Italije u Srbiji, Njegove ekselencije Carlo Lo Cascio, odlikovao je ordenom Viteza reda Italijanske zvezde (Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia), saradnike Instituta za nuklearne nauke Vinča, dr Aleksandru Ristić Fira, naučnog savetnika i dr Ivana Petrovića, naučnog savetnika. Dekret o odlikovanjima Predsednik Matarela je potpisao 21. decembra 2018. godine.

IMG 0099

Ova visoka priznanja su dodeljena saradnicima našeg Instituta za zasluge koje su stekli svojim dugogodišnjim delovanjem u oblasti naučnih istraživanja, u promociji veza i saradnje i prijateljskih odnosa sa italijanskom akademskom i naučno-istraživačkom zajednicom.

IMG 2293

Odlikovanja je uručio Ambasador Republike Italije, Njegove ekselencije Carlo Lo Cascio, u svojoj rezidenciji 4. juna 2019. godine, na ceremoniji neposredno pred prijem povodom Dana Republike Italije. Ceremoniji su prisustvovali: Prof. dr Ivanka Popović, Rektor Univerziteta u Beogradu, Prof. dr Nenad Zrnić, Prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Beogradu, Prof. dr Vladimir Popović, Državni sekretar za nauku u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Prof. dr Viktor Nedović, Državni sekretar za međunarodnu saradnju u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Akademik dr Zoran Petrović, sekretar odeljenja tehničkih nauka SANU, dr Zlatko Rakočević, naučni savetnik, v.d. Direktor Instituta za nuklearne nauke Vinča i dr Ljupčo Hadžijevski, naučni savetnik, v.d. pomoćnik direktora Instituta za nuklearne nauke Vinča, kao i članovi porodica i dipolmate iz ambasade Republike Italije.

IMG 2329

http://www.politika.rs/sr/clanak/431141/Priznanja-predsednika-Italije-povodom-Dana-Republike

http://www.tanjug.rs/multimedia.aspx?izb=f&GalID=409039&vs=1&page=0

https://www.danas.rs/politika/italijanski-ambasador-italija-ohrabruje-prijatelje-u-beogradu-da-nastave-pregovore-sa-pristinom-foto/

https://ambbelgrado.esteri.it/ambasciata_belgrado/sr/ambasciata/news/dall-ambasciata/2019/06/la-festa-della-repubblica-italiana.html

https://www.serbianmonitor.com/festa-della-repubblica-italiana-2019/

IMG 2353