There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

IMG 0083

Predsednik Italijanske republike, Njegova ekselencija Sergio Matarelle, na predlog Ambasadora Italije u Srbiji, Njegove ekselencije Carlo Lo Cascio, odlikovao je ordenom Viteza reda Italijanske zvezde (Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia), saradnike Instituta za nuklearne nauke Vinča, dr Aleksandru Ristić Fira, naučnog savetnika i dr Ivana Petrovića, naučnog savetnika. Dekret o odlikovanjima Predsednik Matarela je potpisao 21. decembra 2018. godine.

IMG 0099

Ova visoka priznanja su dodeljena saradnicima našeg Instituta za zasluge koje su stekli svojim dugogodišnjim delovanjem u oblasti naučnih istraživanja, u promociji veza i saradnje i prijateljskih odnosa sa italijanskom akademskom i naučno-istraživačkom zajednicom.

IMG 2293

Odlikovanja je uručio Ambasador Republike Italije, Njegove ekselencije Carlo Lo Cascio, u svojoj rezidenciji 4. juna 2019. godine, na ceremoniji neposredno pred prijem povodom Dana Republike Italije. Ceremoniji su prisustvovali: Prof. dr Ivanka Popović, Rektor Univerziteta u Beogradu, Prof. dr Nenad Zrnić, Prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Beogradu, Prof. dr Vladimir Popović, Državni sekretar za nauku u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Prof. dr Viktor Nedović, Državni sekretar za međunarodnu saradnju u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Akademik dr Zoran Petrović, sekretar odeljenja tehničkih nauka SANU, dr Zlatko Rakočević, naučni savetnik, v.d. Direktor Instituta za nuklearne nauke Vinča i dr Ljupčo Hadžijevski, naučni savetnik, v.d. pomoćnik direktora Instituta za nuklearne nauke Vinča, kao i članovi porodica i dipolmate iz ambasade Republike Italije.

IMG 2329

http://www.politika.rs/sr/clanak/431141/Priznanja-predsednika-Italije-povodom-Dana-Republike

http://www.tanjug.rs/multimedia.aspx?izb=f&GalID=409039&vs=1&page=0

https://www.danas.rs/politika/italijanski-ambasador-italija-ohrabruje-prijatelje-u-beogradu-da-nastave-pregovore-sa-pristinom-foto/

https://ambbelgrado.esteri.it/ambasciata_belgrado/sr/ambasciata/news/dall-ambasciata/2019/06/la-festa-della-repubblica-italiana.html

https://www.serbianmonitor.com/festa-della-repubblica-italiana-2019/

IMG 2353