There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Teslina nagrade za stvaralaštvo mladih i Diploma PU „Elektromašinogradnja“,  dedeljena je mladim istraživačima sa Univerziteta u Beogradu za master rad, odbranjen u školskoj 2020. godini.

Među dobitnicima nagrade je i koleginica Nada  Milutinović, saradnica Instituta „VINČA“, čiji  master rad pod nazivom „Termodinamička analiza rada hibridnog ORC postrojenja“ je nagrađen.

ODLUKA O DODELI TESLINIH NAGRADA.pdf

Odluka zirija N Milutinovic 1

Odluka zirija N Milutinovic 2