There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

zaduzbina djordje vlajkovic

 

Nagrada Zadužbine Đoke Vlajkovića za mlade naučne radnike Univerziteta u Beogradu dodeljena je naučnim saradnicima Instituta za nuklearne nauke "Vinča" - Instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Danici Zmejkoski za rad Danica_Zmejkoski-sažetak.docx i Aleksandu Milićeviću za rad A_Milicevic_-sažetak.docx