There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

slika Zastita

Doneta Odluka o utvrđivanju konačne rang liste studija i projekata za sufinansiranje iz sredstava zelenog fonda u okviru javnog konkursa za podsticanje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija i projekata u oblasti zaštite životne sredine u 2018 godini.

Više o  tome na:

http://www.ekologija.gov.rs/doneta-odluka-o-utvrdjivanju-konacne-rang-liste-studija-i-projekata-za-sufinansiranje-iz-sredstava-zelenog-fonda/?lang=lat