There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Upravni odbor Zadužbine Nikole Konjevića i Ružice Gregorić Konjević, pri Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, raspisuje konkurs za dodelu ukupno tri studentske stipendije, za studente akreditovanih osnovnih akademskih studija fizike, master akademskih studija fizike (koji su prethodno završili osnovne akademske studije fizike) i integrisanih master akademskih studija fizike, u Republici Srbiji, za školsku 2023/2024. godinu. Rok za prijavljivanje na konkurs je od 01. 11. 2023. do 15. 11. 2023. godine.

Sve informacije kao i potrebna konkursna dokumenta možete dobiti na sledećem linku:

 https://www.sanu.ac.rs/konkurs-zaduzbine-nikole-konjevica-i-ruzice-gregoric-konjevic-2/

sanu