There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Noć istraživača u Institutu za nuklearne nauke „Vinča“, Institutu od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerziteta u Beogradu -   30.09.2022. godine

   noc istrazivaca     logo.png

  Moj naučni kalendar

Sačuvajte ovaj datum, jer vas vodimo da izbliza vidite Teslin transformator ili istražite veliki akcelerator jona Tesla. Upoznaćemo vas sa novim materijalima, ali i načinima na koji su se nekada pravili materijali za vojnu industriju. Pričaćemo o metaboličkim, neurodegenerativnim i psihijatrijskim bolestima, o štetnosti prekomernog svakodnevnog i drugim temama. Spremite udobnu obuću, radoznalost i osmehe, vodimo vas u posetu Institutu za nuklearne nauke “Vinča” - Institutu od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju!

Mesto održavanja: Institut za nuklearne nauke „Vinča“,Univerziteta u Beogradu, Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Vreme održavanja: petak 30.9.2022., 10 - 13 h (Polazak autobusa u 9 h sa Studentskog trga)

Napomena: Potrebna email prijava na lovnablago2020@gmail.com do 28.9.2022.

Evropska noć istraživača u Srbiji finansirana je iz programa „HORIZON EUROPE“ koji predstavlja najveći program Evropske unije za istraživanje i inovacione delatnosti, a u okviru potprograma Marija Sklodovska-Kiri.

Projekat SciencesCool (Science on the move - from lab to streets & school) koordiniše Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, a partner na projektu je Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu.

Sve informacije o sadržajima, lokacijama i satnici ovogodišnje Noći istraživača moguće je proveriti na sajtu nocistrazivaca.rs.