There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Na čelu sa ministarkom, dr Jelenom Begović, delegacija Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Vlade RS posetila je Institut "Vinča".

poseta ministarke1

Tom prilikom, ministarka je razgovarala sa direktorkom instituta, prof. dr Snežanom Pajović i njenim najbližim saradnicima. U okviru posete, organizovani su sastanci i sa Naučnim većem kao i sa istraživačima zaposlenim u Institutu, u cilju predstavljanja postignutih rezultata, a zatim i sa članovima Upravnog odbora Instituta. Nakon održanih sastanaka, delagacija je obilazila pojedine naučno-istraživačke laboratorije.