There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Poseta predstavnika Objedinjnog instituta za nuklearna istraživanja (OINI) u Dubni  Institutu “Vinča”

U cilju proširivanja višegodišnje saradnje u okviru različitih naučnoistraživačkih oblasti, Institut “Vinča" posetio je dr Dmitrij Vladimirovič Kamanin, direktor za međunarodnu saradnju Objedinjenog instituta za nuklearna istraživanja (OINI) u Dubni sa svojim saradnicima.

poseta jinr vinci naslovna

Tri saradnika Laboratorije za radijacionu bilologiju OINI: Aleksandr  Bugai (Direktor), Alexei Chizhov i Maria Lalkovičova, boravili su Institutu Vinča u okviru saradnje Srbija-OINI, koji su dana 14.09.2022. godine, održali seminar "Radiobiological Research at Joint Institute for NuclearResearch" u sali Laboratorije za fizičku hemiju Instituta “Vinča”, u okviru koga su napravili pregled istraživanja koja se odvijaju u Laboratoriji za radijacionu bilologiju OINI.

poseta jinr vinci 2
poseta jinr vinci 3

Aleksandr Bugai, Alexei Chizhov i Maria Lalkovičova, u okviru dvonedeljne posete našem Institutu, pored razgovora sa direktorkom Instituta prof. dr Snežanom Pajović i pomoćnicima direktora Instituta, obišli su i Laboratoriju za fizičku hemiju, Laboratoriju za molekularnu biologiju i endokrinologiju, Laboratoriju za radiobiologiju i molekularnu genetiku i Laboratoriju za radioizotope.

poseta jinr vinci 4
poseta jinr vinci 5

Tokom posete Institutu “Vinča” kolege iz OINI razgovarale su sa našim istraživačima o mogućnostima proširenja saradnje u oblasti radiobiologije.

poseta jinr vinci 6

Poseta je reailzovana u okviru Akcionog plana potpisanog između Republike Srbije i JOINT INSTITUTE FOR NUCLEAR RESEARCH (Objedinjnog instituta za nuklearna istraživanja).