There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

saradnja sa krinst1

saradnja sa krinst2

saradnja sa krinst3

Generalni direktor Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ prof. dr Snežana Pajović i rektor Kriminalističko-policijskog univerziteta prof. dr Zoran Đurđević potpisali su Sporazum o saradnji između Instituta i Univerziteta. Potpisivanju Sporazuma, prisustvovala je delegacija Instituta koju su činili pomoćnici direktora dr Goran Živković i dr Slavko Dimović, rukovodilac Centra za HBRN obuke i forenziku dr Gvozden Tasić i lice za odbranu i bezbednost Milica Ćurčić.

Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između navedenih institucija ima primenjenu i razvojnu dimenziju,  zbog komplementarnih interesovanja u oblasti naučnoistraživačke delatnosti. Najznačajniji ciljevi buduće saradnje podrazumevaće zajedničke aktivnosti na istraživanjima, pisanje naučnih publikacija, predavanja istraživača po pozivu, mogućnost da studenti Univerziteta vrše eksperimente za potrebe master i specijalističkih radova u okviru Instituta, organizovanje studentskih poseta Institutu za nuklearne nauke „Vinča“, realizaciju  zajednički naučnih i edukativnih projekata kao i sprovođenje praktičnih obuka.