There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Četiri saradnika Instituta “Vinča” su na glavnoj listi Univerziteta Stanford ažurirane u Septembru 2022. godine (September 2022 data-update for "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators") koja uzima u obzir celokupnu karijeru: dr Mikhail Brik, prof. dr. Miroslav Dramićanin, dr Bojan Janković i dr Jovan Nedeljković.

Na listi koja uzima rezultate samo u 2021. godini nalaze se sledeći saradnici Instituta “Vinča”: dr Mikhail Brik, prof. dr Miroslav Dramićanin, dr Bojan Janković, dr Branko Matović, dr Marin Tadić, dr Zoran Marković i dr Aleksandar Ćirić.

https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/4

Čestitamo i ponosimo se velikim uspehom saradnika Instituta “Vinča”.