There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

 Dr Anđela Mitrović Rajić, Laboratorija za fiziku, dobila je specijalno priznanje fondacije dr Milena Dalmacija za doktorat iz oblasti zaštite životne sredine. Doktorat pod nazivom "Mehanohemijska I termička modifikacija pirofilita za primenu u elektrohemijskim senorita i memoranda odbranjen je na Fakultetu za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu u julu ove godine pod mentorstvom dr Jasmine Grbović Novaković.

specijalno priznanje za doktorat