Institut za nuklearne nauke Vinča
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju
Osnovan 1948. godine
kao naučni centar za istraživanje najsavremenijih tema u osnovnim prirodnim naukama - fizici, hemiji i biologiji
Danas je Vinča multidisciplinarni naučni institut
koji pokriva veliki broj naučnih i tehničko-tehnoloških disciplina
Danas je u Institutu zaposleno preko 300 doktora nauka i preko 200 doktoranada
koji rade na preko stotinu nacionalnih i međunarodnih projekata kao i u međunarodnim naučnoistraživačkim kolaboracijama u kojima je Republika Srbija član
There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

O centru

Centar za konverziju svetlosne energije osnovan je 2021. godine u okviru Laboratorije za radijacionu hemiju i fiziku, kao deo Instituta za nuklearne nauke Vinča – Instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerzitet u Beogradu. Centar izuzetnih vrednosti Converse je specijalizovan centar za nauku, tehnologiju, istraživanje i razvoj. Saradnici centra imaju više od dve decenije iskustva u naučnoj komunikaciji na međunarodnom nivou. Delatnost Centra za konverziju svetlosne energije se zasniva na izučavanju materijala koji poseduju visoku apsorptivnost elektromagnetnog zračenja u željenom delu spektra i visoku efikasnost konverzije svetlosne energije u druge vidove energije. Naučnoistraživački rad u Centru se odvija prevashodno u dva pravca, na ispitivanju materijala koji konvertuju svetlosnu energiju u svetlosnu (svetlosni transformatori) i svetlosnu energiju u hemijsku.

https://converse-civ.org/

FEATURED

izdvajamo1
The Research Instruments
 

the list of research instruments

find more

izdvajamo2
Projects with Industry
 

Services and acreditation

find more

izdvajamo3
Science
 

The list of resarch projects

find more

vincin horizont nagrada
Call VINCA'S HORIZON
 

Programme for Research and Technological Development
"Improving the Research Potential of Vinca Institute"

find more