Institut za nuklearne nauke Vinča
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju
Osnovan 1948. godine
kao naučni centar za istraživanje najsavremenijih tema u osnovnim prirodnim naukama - fizici, hemiji i biologiji
Danas je Vinča multidisciplinarni naučni institut
koji pokriva veliki broj naučnih i tehničko-tehnoloških disciplina
Danas je u Institutu zaposleno preko 300 doktora nauka i preko 200 doktoranada
koji rade na preko stotinu nacionalnih i međunarodnih projekata kao i u međunarodnim naučnoistraživačkim kolaboracijama u kojima je Republika Srbija član
There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Noć istraživača u Institutu za nuklearne nauke „Vinča“, Institutu od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerziteta u Beogradu -   30.09.2022. godine

   noc istrazivaca     logo.png

  Moj naučni kalendar

Sačuvajte ovaj datum, jer vas vodimo da izbliza vidite Teslin transformator ili istražite veliki akcelerator jona Tesla. Upoznaćemo vas sa novim materijalima, ali i načinima na koji su se nekada pravili materijali za vojnu industriju. Pričaćemo o metaboličkim, neurodegenerativnim i psihijatrijskim bolestima, o štetnosti prekomernog svakodnevnog i drugim temama. Spremite udobnu obuću, radoznalost i osmehe, vodimo vas u posetu Institutu za nuklearne nauke “Vinča” - Institutu od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju!

Mesto održavanja: Institut za nuklearne nauke „Vinča“,Univerziteta u Beogradu, Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Vreme održavanja: petak 30.9.2022., 10 - 13 h (Polazak autobusa u 9 h sa Studentskog trga)

Napomena: Potrebna email prijava na lovnablago2020@gmail.com do 28.9.2022.

Evropska noć istraživača u Srbiji finansirana je iz programa „HORIZON EUROPE“ koji predstavlja najveći program Evropske unije za istraživanje i inovacione delatnosti, a u okviru potprograma Marija Sklodovska-Kiri.

Projekat SciencesCool (Science on the move - from lab to streets & school) koordiniše Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, a partner na projektu je Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu.

Sve informacije o sadržajima, lokacijama i satnici ovogodišnje Noći istraživača moguće je proveriti na sajtu nocistrazivaca.rs.

FEATURED

izdvajamo1
The Research Instruments
 

the list of research instruments

find more

izdvajamo2
Projects with Industry
 

Services and acreditation

find more

izdvajamo3
Science
 

The list of resarch projects

find more

vincin horizont nagrada
Call VINCA'S HORIZON
 

Programme for Research and Technological Development
"Improving the Research Potential of Vinca Institute"

find more