Name Date added  
Broj zaposlenih u Institutu sa stanjem na dan 05.02.2021.
484.38 KB
05.02.2021
Broj radno angažovanih lica u Institutu sa stanjem na dan 05.02.2021.
477.24 KB
05.02.2021
Broj radno angažovanih lica u Institutu na dan 12.2.2021.
481.56 KB
12.02.2021
Broj radno angažovanih lica u Institutu na dan 17.02.2021.
477.13 KB
18.02.2021
Broj radno angažovanih lica u Institutu na dan 24.2.2021.
495.23 KB
24.02.2021
Broj radno angažovanih lica u Institutu na dan 26.2.2021.
472.62 KB
26.02.2021
Broj radno angažovanih lica u Institutu na dan 05.3.2021.
473.36 KB
05.03.2021
Broj zaposlenih u Institutu sa stanjem na dan 05.03.2021.
485.99 KB
05.03.2021
Broj radno angažovanih lica u Institutu na dan 01.04.2021.
471.36 KB
01.04.2021
Broj zaposlenih u Institutu sa stanjem na dan 01.04.2021.
480.15 KB
01.04.2021
Broj radno angažovanih lica u Institutu na dan 02.4.2021.
476.3 KB
02.04.2021
Broj radno angažovanih lica u Institutu na dan 28.4.2021.
458.25 KB
28.04.2021
Broj zaposlenih u Institutu sa stanjem na dan 28.04.2021.
479.97 KB
28.04.2021
Broj radno angažovanih lica u Institutu na dan 05.05.2021.
465 KB
06.05.2021
Broj zaposlenih u Institutu sa stanjem na dan 05.05.2021.
469.67 KB
06.05.2021
Broj zaposlenih u Institutu sa stanjem na dan 01.06.2021.
486.02 KB
01.06.2021
Broj radno angažovanih lica u Institutu na dan 01.06.2021.
473.01 KB
01.06.2021
Broj radno angažovanih lica u Institutu na dan 18.06.2021.
490.07 KB
21.06.2021
Broj radno angažovanih lica u Institutu na dan 02.07.2021.
293.89 KB
05.07.2021
Broj radno angažovanih lica u Institutu na dan 03.08.2021.
294.62 KB
03.08.2021

Page 1 of 2