Name Date added  
Zakon o radu
758.59 KB
18.09.2018
Zakon o budžetskom sistemu
836.64 KB
18.09.2018
Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu FUK-a
443.85 KB
18.09.2018
Pravilnik o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i metodoloskim uputstvima za postupanje i izvestavanje interne revizije u javnom sektoru
464.9 KB
18.09.2018
Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti
649.68 KB
18.09.2018
Kodeks profesionalne etike UB
510.99 KB
18.09.2018
Pravilnik o postupku utvrdjivanja neakademskog ponasanja
286.09 KB
18.09.2018
Pravilnik o radu etičkih komisija
470.07 KB
18.09.2018
Pravilnik o postupku, načinu vrenovanja i kvantitativnom iskazivanju rezultata naučnoistraživačkih rezultata istraživača
847.53 KB
18.09.2018
Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja
487.5 KB
18.09.2018
Zakon o javnoj svojini
638.43 KB
18.09.2018
Zakon o zaposlenima u javnim sluzbama
628.53 KB
18.09.2018
Zakon o inovacionoj delatnosti
488.66 KB
18.09.2018
Zakon o reviziji
593.34 KB
18.09.2018
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
742.24 KB
18.09.2018
Odluka o maksimalnom broju zaposlenih
1.23 MB
18.09.2018
Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu
223.23 KB
18.09.2018
Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavlajna na radu
536.2 KB
18.09.2018
Pravilnik za dodelu zvanja zaslužni naučnik
79.46 KB
18.09.2018
Zakon o fondu za nauku
386.13 KB
12.08.2019

Page 1 of 2