• Vlastimir Prodanović, Stručno-tehnički saradnik

     

  • Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za fiziku