There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

SANU

SlikaSANU

Naš kolega dr Željko Šljivančanin je izabran 8. novembra 2018. godine za dopisnog člana Srpske akademije nauke i umetnosti, odeljenje za matematiku, fiziku i geonauke.

Čestitamo.

Zeljko