There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

in2p3

Saradnici Instituta za nuklearne nauke Vinča dobili su, za period 2018. - 2020. godine, međunarodni projekat PICS – Projet International de Coopération Scientifique, sa Centre d'Etudes Nucleaires de Bordeaux-Gradignan (CENBG) / CNRS / IN2P3 / Universite de Bordeaux.

Projekat pod naslovom: “DAmage MOnte Carlo modeLling of irradiated cancer cEllS – DAMOCLES” finansira CNRS iz Francuske. Cilj ovog multidisciplinarnog projekta, koji uključuje fizičare i biologe, je da se postigne bolje razumevanje oštećenja izazvanih zračenjem na nano, odnosno DNK nivou, sa primenom u hadronskoj terapiji. Istraživanja obuhvataju poređenje eksperimentalnih rezultata (in vitro) sa rezultatima dobijenim numeričkim simulacijama (in silico) koristeći GEANT4-DNA ekstenziju Monte Carlo simulacionog programa opšte namene GEANT4 (GEometry ANd Tracking).

Ovaj pristup uključuje najmodernije eksperimentalne postavke kao i razvoj geometrijskih modela ćelijskog nukleusa uključujući celi humani genom i geomerijske modele hromatina. Bolje poznavanje ćelijskih procesa izatvanih ozračivanjem i odgovarajuće numeričke simulacije ima za cilj da pomogne povećanju preciznosti terapijskih protokola za ciljanje tumora u hadronskoj terapiji.